NL-Plaza Nederland BV
KvK 34120298


STEMBUREAU.NL
Deze unieke domeinnaam is nu voor overname beschikbaar.

.


Een stembureau bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, van wie er één voorzitter is.

In aanvulling hierop kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om te tellen. Hiervoor geldt geen (maximum) aantal.

De leden van het stembureau worden aangesteld door het college van B&W van de gemeente.

 


Voor meer informatie over overname: Email

Copyright 2017 NL-Plaza Nederland BV - KvK Amsterdam 34120298